Uddannelseslæger og vikar

Lægehuset i Morud deltager i videreuddannelsen af læger. Uddannelseslægerne er ansat 6-12 måneder af gangen og arbejder under supervision. Det drejer sig om færdiguddannede læger, men med vekslende erfaring fra arbejdet i praksis. Ofte drejer det sig om læger der er på vej til at blive praktiserende læger. Vi bestræber os på at være et godt uddannelsessted for vore yngre kolleger og uddannelseslægerne bidrager til at vi har et godt fagligt fællesskab. I øjeblikket er flg. uddannelseslæger tilknyttet Lægehuset:

 Helena Schønemann Riegel

Helena Schønemann Riegel

Uddannelseslæge

Ansat som uddannelseslæge frem til d. 30/08-2024

Rosa Duedahl

Rosa Duedahl

Uddannelseslæge

Ansat som uddannelseslæge
29/11-2024

Lea Elkjær

Lea Elkjær

Vikar

Ansat som vikar frem til d. 30/08-2024