Ydelser og priser

Oversigt over de ydelser, der ikke er fastsat af PLO (Praktiserende Lægers Overenskomst), men af lægehuset selv. Priserne er inkl. moms.

Der vil således være flere ydelser, der er egenbetaling for, men disse vederlag er fastsat af PLO og figurerer derfor ikke på nedenstående liste.

Prisændringer kan finde sted ved årsskiftet.   

Kopi af journal materiale afhængigt af, hvor mange sider, kan beløbe sig op til                          kr.    500,00
 Frihåndserklæring                              kr.    590,00
Kørekortsattest mellem 17 – 69 år       kr.    500,00
Fornyelse af kørekort i forbindelse med sukkersyge    kr.   600,00
Ansøgning om invalideskilt til bil         kr.    350,00
Fritagelse for sikkerhedssele      kr.    437,50
Fritagelse for brug af styrthjelm   kr.    437,50
Faldskærmsattest    kr.    500,00
Dykkerattest kr.    500,00
Udvekslingsstudentkr.  1250,00
Attest Au-pair                       kr.   450,00 
Attest Sommer Camp                        kr.   450,00 
Ansøgning Montebello              kr.   350,00 
Adoptionsattest kr. 1200,00 
Attest til udeblivelse i retten           kr.   450,00 
Kapitalpensionsattest, Livstruende/Kritisk sygdom                 kr.   500,00 
Danica Sundhedserklæring                kr.   700,00