BaggrundOm Lægehuset.

Vi er tre praktiserende læger, som i fællesskab ejer og driver lægehuset i Morud.

Lægehuset er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder at du som patient er tilmeldt lægehuset og ikke den enkelte læge.  Du kan frit benytte den læge, du ønsker, men ved akutte tilfælde tilses du af den først ledige læge.

Lægehuset varetager en lang række lægelige funktioner herunder behandling og visitering af akut opstået sygdom, almindeligt skadestuearbejde, forebyggelse/helbredsundersøgelser, børneundersøgelser/vaccinationer, småkirurgiske indgreb, attestarbejde,  mm.
Vores klinikpersonale varetager diverse undersøgelser herunder blodprøvetagning, ekg, lungefunktion og allergiudredning ved priktest. Det er muligt at få taget blodprøver i lægehuset i forbindelse med sygehusforløb.
Vores personale varetager herudover udvalgte selvstændige konsultationer af kroniske sygdomstilstande som forhøjet blodtryk, for højt kolesterol, KOL, overvægt og diabetes.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med en erfaren kollega fra lægehuset, der står som garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt.

Vi fungerer desuden som uddannelsessted for bioanalytikeruddannelsen og sekretæruddannelsen i samarbejde med OUH.