Pneumokokvaccination

Borgere med forhøjet risiko som er omfattet af det Klausulerede vaccinationstilbud:
• Raske personer på 65 år og derover • Beboere på plejehjem eller botilbud • Kronisk hjerte-, lunge-, lever-, nyresygdom • Diabetes mellitus • Svejsere