22 Juli 2018
Velkommen til Lægehuset i Morud

Uddannelseslæge

Lægehuset i Morud deltager i videreuddannelsen af læger. Uddannelseslægerne er ansat 6-12 måneder af gangen og arbejder under supervision.


Det drejer sig om færdiguddannede læger, men med vekslende erfaring fra arbejdet i praksis. Ofte drejer det sig om læger der er på vej til at blive praktiserende læger.

Desuden deltager lægehuset i studenterundervisning og der vil i perioder være studerende fra Syddansk Universitet der kommer for at blive introduceret til arbejdet i almen praksis. De studerende har ikke selvstændige konsultationer.
 
I øjeblikket er flg. uddannelseslæger i Lægehuset:
 
 

Annemette Thrane Knudsen

 
Annemette afslutter sin speciallægeuddannelse ved ansættelse i lægehuset fra 1/9-2017 til 31/8-2018. Annemette har tidl. været ansat i Lægehuset.
 

Camilla Larsen

 
Camilla er ansat fra d.1/9-2017 i en halvårlig stilling. Kommer fra en ansættelse i lægehus i Odense. Camilla går på barsel i efteråret 2017 og kommer tilbage til Lægehuset i efteråret 2018.