22 Juli 2018
Velkommen til Lægehuset i Morud

Årskontrol

 
Vi tilbyder vore kroniske patienter et forløb med regelmæssige kontroller. Det drejer sig om lidelser som diabetes, forhøjet blodtryk, astma, KOL og depression. Det vil både være læger og sygeplejersker, der varetager kontrollerne og mange vil have behov for at komme til kontrol hver 3. måned.
 
Årskontrollen er en god lejlighed til at gennemgå medicin og drøfte status på lidelsen.

HUSK ÅRSKONTROLLEN